ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Bratic S

в.д.  Начелник Одјељења Синиша Братић

Мјесто рођења: Требиње

Датум: 03.07.1984. године

Образовање: дипломирани правник

Телефон: 065/753-603

е-маил:  silebratic@yahoo.comДЈЕЛОКРУГ РАДА

  1. планско-аналитички послови и статистички послови из привреде
  2. праћење и предлагање мјера у области пљопривреде, шумарства, занатства, саобраћаја, угоститељства, водопривреде, туризма, малог и средњег предузетништва,
  3. припрема и израда програма привредног развоја
  4. праћење и предлагање мјера у области унапређења рада предузећа и  установа и других заједница од значаја за општину
  5. послови инспекције: тржишне ,пољопривредне , водопривредне,ветеринарске, здравствено-санитарне,
  6. праћење стања и вођење регистара у области самосталног обављања привредних дјелатности,
  7. праћење и анализа  рада предшколског, основног и средњег образовања, израда потребних извјештаја, анализа, информација,
  8. праћење стања у области , спорта, културе и физичке културе,
  9. обављање  и других послова у складу са законом.