Вијести

ОГЛАС О ПРОДАЈИ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

9.11.2017


РЕПУБЛИКА СРПСКА


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ


- Комисија за спровођење поступка усменог јавног надметања-лицитације


 
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавјештавају се заинтересована лица да је дана 08.11.2017.године у «Гласу Српске» и на огласној табли општине Невесиње расписан оглас о продаји  неизграђеног грађевинског земљишта државној својини путем усменог јавног надметања-лицитацијом.

 

Предмет продаје је неизграђено грађевинско земљиште у државној својини у сврху изградње стамбених објеката  на локалитету Лапчевине -старе (2 локације) , на локалитету радничко насеље у Миљевцу ( 3 локације), на локалитету Лапчевине-нове (6 локација) , и неизграђено грађевинско земљиште у државној својини у сврху изградње стамбено-пословних објеката на локалитету Гвозд (1локација)

 

Почетна продајна цијена неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини у сврху изградње стамбених објеката на локалитету Лапчевине-старе , као и на локалитету радничко насеље у Миљевцу износи 5КМ/м2. Почетна продајна цијена на локалитету Лапчевине-нове износи  6 КМ/ м2. Почетна продајна цијена неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини у сврху изградње стамбено-пословних објеката на локалитету у насељу Гвозд износи,   6 КМ/ м2.  

 

Пријаве за учешће на лицитацији подносе се у року од 15 дана од дана објављивања огласа у дневном листу «Глас Српске» тј. до 24.11.2017. године.

 

Пријаве се подносе непосредно путем протокола у Центру за пружање услуга грађанима или путем поште на адресу: Општина Невесиње, Цара Душана 44 - Комисија за спровођење поступка усменог јавног надметања-лицитације са назнаком «пријава на лицитацију». Уз пријаву  која се налази у Центру за пружање услуга приложити доказ о уплати кауције у износу од 10% од почетне цијене непокретности (минимално 1.000 КМ) и фотокопију личне карте. Такође се плаћа и административна такса у износу од 30,00 КМ.

 

Лицитација-јавно усмено надметање ће се обавити дана 27.11.2017. године (понедељак) у просторијама Општине Невесиње (велика сала) са почетком у 11 часова.

 

Детаљније услове огласа и скице могу сва заинтересована лица погледати на огласној табли општине Невесиње, а за додатне информације се обратити у Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Миљану Ђурасовићу.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

МОМЧИЛО ВУКОТИЋ
[ Назад ]