Вијести

12. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СО НЕВЕСИЊЕ-САЗИВ

1.12.2017


 На основу члана 83. Пословника Скупштине општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ брoj 10/17)


 


С  А  З  И  В  А  М


 


12. редовну сједницу Скупштине општине Невесиње за дан  08.12.2017. године (петак) са почетком у 10 часова у Великој сали општине Невесиње


  


За сједницу предлажем сљедећи:
Д Н Е В Н И    Р Е Д

  

1.     Усвајање Записника 11. редовне сједнице Скупштине општине Невесиње

2.     Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине

Извјестилац: Комисија за прописе


3.     Приједлог Одлуке о утврђивању услова и  критеријума за избор и именовање секретара Скупштине општине

Извјестилац: Комисија за прописе


4.     Приједлог Одлуке о поништењу  Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине Невесиње за 2017. годину

Извјестилац: Момчило Вукотић, предсједник Скупштине општине

5.     Приједлог начелника општине  за скраћивање рока за поновно разматрање Приједлога Одлуке о ребалансу буџета општине Невесиње за 2017. годину.

Извјестилац: Момчило Вукотић, предсједник Скупштине општине

6.     Приједлог Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине Невесиње за 2017. годину

Извјестилац: Зорка Умићевић, в.д. начелник Одјељења за финансије

7.     Приједлог Одлуке о поништењу Одлуке о извршењу ребаланса буџета  општине Неевсиње за  2017. годину

Извјестилац: Зорка Умићевић, в.д. начелник Одјељења за финансије

8.     Приједлог Одлуке о извршењу ребаланса буџета  општине Неевсиње за 2017. годину

Извјестилац: Зорка Умићевић, в.д. начелник Одјељења за финансије

9.     Извјештај о реализацији буџета општине Невесиње за девет  мјесеци 2017. године.

Извјестилац: Зорка Умићевић, в.д. начелник Одјељења за финансије

10.  Приједлог Одлука о усвајању Нацрта буџета општине Невесиње за 2018. годину

Извјестилац: Зорка Умићевић, в.д. начелник Одјељења за финансије

11.  Приједлог Закључка о укључивању нових буџетских корисника у трезор општине Невесиње.

Извјестилац: Зорка Умићевић, в.д. начелник Одјељења за финансије

12.  Приједлог Одлуке о усвајању Програма заједничке комуналне потрошње за 2018. године

Извјестилац: Слободан Шиљеговић ,в.д. начелник Одјељења за просторно уређење и стамбене – комуналне послове

13.  Приједлог  Програма о начину утрошка прихода прикупљених на основу посебних водних накнада за 2018. годину

Извјестилац: Синиша Братић, в.д. начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности

14.  Приједлог Одлуке о усвајању Плана кориштења средстава привредних друштава и других правних лица која имају сједиште на подручју општине Невесиње за реализацију посебних мјера заштите од пожара за 2018. годину

       Извјестилац: Драго Лакета,старјешина Теритријалне ватрогасне јединице Невесиње

15.  Приједлог Програм рада зимске службе за 2017/2018. годину на територији општине Неевсиње

 Извјестилац: Миомир Кокотовић, самостални стручни сарадник за путеве

16.  Анализа рада и стања Мјесних заједница општине Невесиње

Извјестилац: Сандра Зиројевић,в.д. начелник Одјељења за Општу управу

17.  Приједлог Рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање секретара Скупштине општине Невесиње

Извјестилац: Комисија за избор и именовање

18.  Приједлог Рјешења о избору члана Школског одбора  ОШ „Ристо Пророковић“, испред локалне заједнице

Извјестилац: Комисија за избор и именовање

19. Одборничка питања

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                                                                                                              

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                                                                                                                      

Број: 01- 013-208/17                                                                                                                                                      

Датум: 30.11.2017.год .

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

МОМЧИЛО ВУКОТИЋ с.р.

 

 
[ Назад ]