Вијести

ОБАВЈЕШТЕЊЕ- УНАПРЕЂЕЊЕ МАТЕРИЈАЛНОГ ПОЛОЖАЈА БОРАЦА

13.7.2018


Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А

ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ

Одјељење за општу управу

Број: 05-56-24/18

Дана:12.07.2018. године
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

    Дана 05.07.2018. године ступила је на снагу Одлука о одобрењу пласмана средстава за унапређење материјалног положаја бораца са навршених 65 година живота кроз мјесечно новчано примање, објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“, број:58/18.

    Сврха одлуке је унапређење материјалног положаја бораца са навршених 65 година живота којима уплаћени стаж осигурања заједно са посебним стажом у двоструком трајању по основу учешћа у рату износи 15 или више година.

    Унапређење материјалног положаја ових бораца обезбјеђује се кроз исплату мјесечног новчаног примања у износу од 187,84 КМ, почевши од 01.07.2018. године.

    Исплата новчаног примања у складу са овом одлуком вршиће се борцима којима је рјешењем надлежног органа утврђен статус борца, који имају навршених 65 година живота, којима уплаћени стаж осигурања заједно са посебним стажом у двоструком трајању по основу учешћа у рату износи 15 или више година, уколико не остварују новчана примања по неком другом основу, не рачунајући мјесечни борачки додатак.

    Захтјев за мјесечно новчано примање са потребним доказима  подноси се (по мјесту пребивалишта), овом одјељењу.

    Доказ за подносиоца  захтјева да има  уплаћени стаж осигурања који заједно са посебним стажом у двоструком трајању по основу учешћа у рату износи 15 или више година, прибавља по службеној дужности од Фонда ПИО  Одјељење за општу управу као првостепени орган.

    Подбосиоцу захтјева који испуњава услове утврђене овом одлуком, мјесечно новчано примање припада од 01.07.2018. године, без обзира кад је захтјев поднесен.

    Образац захтјева доступан је борцима у Шалтер сали општине.

    Контакт телефон за додатне информације:059/610-339.

                                    Начелник одјељења

                                     Зиројевић Сандра
[ Назад ]