- ȣ Ȍ

16.5.2018

ae oe eee Meo Aao eje ae oeao eea "Eoe" /ESOTECH/ eea Mao oee o eoj eaa oe a e ee   1.181.877,18   o ojea "oooa aaaoa aa e oj".
 oo o oe aoa eaa Ta a aae ojeo Maa aja ee e,    "Eoe" . 

    () 578.703,31 ,   178.952,16   ( ) 423.390,00 .
[ ]