Вијести

С А З И В А М 22. редовну сједницу Скупштине општине Невесиње за дан 28.12.2018. године (петак) са почетком у 9 часова у Великој сали општине Невесиње

21.12.2018

ПРИЈЕДЛОГ

 

 На основу члана 83. Пословника Скупштине општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ брoj 10/17)

 

С  А  З  И  В  А  М

 

22. редовну сједницу Скупштине општине Невесиње за дан  28.12.2018. године (петак) са почетком у 9 часова у Великој сали општине Невесиње

 

За сједницу предлажем сљедећи:

                       

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1.     Усвајање Записника са 20. редовне сједнице Скупштине општине Невесиње

2.     Усвајање Записника са 21. редовне сједнице Скупштине општине Невесиње

3.     Приједлог Одлуке о усвајању буџета општине Невесиње за 2019. годину

Извјестилац: Зорка Умићевић, начелник Одјељења за финансије

 

4.     Приједлог Одлуке о извршењу  буџета општине Невесиње за  2019. годину

Извјестилац: Зорка Умићевић, начелник Одјељења за финансије

 

5.     Приједлог Одлуке о давању сагласности  на Одлуку о утврђивању цијена комуналних услуга

Извјестилац: Велибор Радовановић, в.д. ЈП „Комус“  а.д.Невесиње

 

6.     Приједлог Одлуке о приступању  изради Регулационог плана„Сопиља“

Извјестилац: Миљан Ђурасовић, самостални стручни сарадник за просторно

планирање и екологију

 

7.     Приједлог Одлуке о усвајању  Регулационог плана „Цврква СВ.  Илије са гробљем“ на Моринама

Извјестилац: Миљан Ђурасовић, самостални стручни сарадник за просторно

планирање и екологију

 

8.     Приједлог Одлуке о утврђивању стопе пореза на непокретности за 2019. годину

Извјестилац: Зорка Умићевић, начелник Одјељења за финансије

 

9.     Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на подручју општине Невесиња  на дан 31.12.2018. године

Извјестилац: Слободан Шиљеговић, начелник Одјељења за просторно уређење и

            стамбено комуналне послове

 

10.  Информација о раду ОМШ „Свети Роман Мелод“ Невесиње

Извјестилац: Драгана Будалић, в.д. директор ОМШ „Свети Роман Мелод“ Невесиње

 

11.  Програм рада Скупштине општине за 2019 . годину

Извјестилац: Новка Дабарчић, секретар Скупштине општине

 

12.  Извјештај о раду Савјета Мјесних заједница/ Анализа рада и стања Мјесних заједница општине Невесиње

Извјестилац: Сандра Зиројевић, начелник Одјељења за општу управу

 

13.  Одборничка питања

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК                                                 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                    

Број: 01- 013-166/18                                                                                                Момчило Вукотић  

Датум:20.12.2018.год .
[ Назад ]