Вијести

САЗИВ 27.РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СО НЕВЕСИЊЕ

28.6.2019

ПРИЈЕДЛОГНа основу члана 83. Пословника Скупштине општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ брoj 10/17)С  А  З  И  В  А  М27. редовну сједницу Скупштине општине Невесиње за дан 05.07..2019. године (петак) са почетком у 9  часова у Великој сали општине Невесиње
За сједницу предлажем сљедећи:Д Н Е В Н И    Р Е Д

1.Усвајање Записника са 25. редовне сједнице Скупштине општине Невесиње
2.Усвајање Записника са 26. редовне сједнице Скупштине општине Невесиње

3.Приједлог Одлуке о отпису  сумњивих и спорних потраживања на дан 31.12.2018. године
Извјестилац:Зорка Умићевић, начелник одјељења за финансије
4.Приједлог Одлуке о измјени Пословника Скупштине општине
Извјестилац: Новка Дабарчић,секретар Скупштине општине
5.Извјештај о стању у области информисања за 2018. годину
Извјестилац: Драгомир Граховац, в.д. директор Центра за информисање и културу
 Невесиње
6. Извјештај о раду Територијалне ватрогасне јединице за 2018.годину са приједлогом мјера заштите од пожара
Извјестилац: Мирослав Јонлија, в.д старјешина Територијалне ватрогасне јединице Невесиње
7.Информација о стању и газдовању шумама на подручју општине Невесиње.
Извјестилац: Богдан Ботић,в.д. директор  ШГ „Ботин“ Невесиње
8.Информација о заштити животне средине
 Извјестилац: Бојан Савић, самостални стручни сарадник за заштиту животне средине

9.Приједлог Рјешењу о разрјешењу члана Комисије за избор и именовање
Извјестилац: Комисија за избор и именовање

10.Приједлог Рјешења о именовању члана Комисије за избор и именовање
Извјестилац: Комисија за избор и именовање

11.Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Комисије за награде и признања
Извјестилац: Комисија за избор и именовање

12.Приједлог Рјешења о именовању члана Комисије за награде и признања
Извјестилац: Комисија за избор и именовање
13.Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Општинске изборне комисије Невесиње
Извјестилац: Комисија за избор и именовање
14.Приједлог Рјешења о именовању члана Општинске изборне комисије Невесиње
Извјестилац: Комисије за спровођење  поступка Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Општинске изборне комисије

15.Одборничка питања
   
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                                                                                    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                                                                          
Број: 01- 013-69/19                                                                                                                            
Датум:27.06.2019.

                                                                                                 Предсједник СО:

                                                                                                Момчило Вукотић
[ Назад ]