Вијести

28. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СО НЕВЕСИЊЕ-САЗИВ

28.8.2019


На основу члана 83. Пословника Скупштине општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ брoj 10/17) С  А  З  И  В  А  М  28. редовну сједницу Скупштине општине Невесиње за дан 03.09.2019. године (уторак) са почетком у 10  часова у Великој сали општине Невесиње За сједницу предлажем сљедећи:
Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 

1.     Усвајање Записника са 27. редовне сједнице Скупштине општине Невесиње

 

2.     Приједлог Одлуке о начину и условима јавне продаје неизграђеног грађевинског земљишта

у  својини општине Невесиње  за изградњу стамбених и стамбено-пословних објеката    на локалитету „ КИЛАВЦИ“

Извјестилац: Миљан Ђурасовић,  самостални стручни сарадник за просторно планирање и екологију

3.     Приједлог Одлуке о приступању изради измјене Регулационог плана „Витла“

Извјестилац: Миљан Ђурасовић,  самостални стручни сарадник за просторно планирање и екологију

4.     Информација o стању привредног сектора за 2018. годину

Извјестилац: Синиша Братић, начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности

5.     Извјештај о реализацији буџета општине Невесиње за шест мјесеци 2019.године.

Извјестилац: Зорка Умићевић, начелник Одјељења за финансије

 

6.     Извјештај о раду Центра за социјални рад Невесиње за 2018.годину

Извјестилац: Горан Ивковић,в.д. директор Центра за социјални рад

 

7.     Извјештај о раду Црвеног крста Невесиње за 2018. годину

Извјестилац: Бранка Филимоновић, секретар ОО Црвеног крста Невесиње

 

8.     Извјештај о остваривању плана и програма рада Бироа за запошљавање Невесиње за 2018. г.

Извјестилац: Маја Буха, шеф Бироа за запошљавање Невесиње

 

9.     Анализа стања у области здраствене  установе Дом здравља Невесиње са Извјештајем о раду за 2018. годину

Извјестилац:  Жарко Таминџија, в.д. директор Дома здравља Невесиње

 

10.  Анализа стања у области здраствене установе Болница Невесиње са Извјештајем о раду за 2018. годину

 Извјестилац: Велибор Миливојевић, в.д.директор Јавне здравствене установе Болница Невесиње

11.  Извјештај о раду инспекцијских служби и комуналне полиције за протекли период  2019.годину

Извјестилац: Синиша Братић, начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности и Сандра Ковачевић , шеф Одсјека за инспекцијске и послове комуналне полиције

 

12.  Информација о регистрацији заједница етажних власника и  инвестиционом  и  текућем одржавању стамбених зграда и станова

Извјестилац: Дражан Мићевић,Одјељење за просторно уређење и стамбено –комуналне послове

13.  Информација о стању електро мреже и проблемима  снабдијевања електричном енергијом

Извјестилац: Градимир Спремо,руководилац РЈ Електро-Невесиње

 

14.   Извјештај о стању цивилне заштите на подручју општине Невесиње

       Извјестилац:Младен Зубац, виши стручни сарадник за Цивилну заштиту

 

15.  Извјештај о раду Туристичке организације Невесиње

Извјестилац: Мирослав Марић, в.д. директор Туристичке организацие Неевсиње

 

16.  Одборничка питања

           

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                                                      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                                                         

Број: 01- 013- 88/19                                                                                                

Датум: 26.08.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Момчило Вукотић
[ Назад ]