Č

2.9.2019

o je ao a a ea E aa, a a a ae ae a-o. aje je oa a ajaajje oje, oo e e ojea a e aaa jea, ee je ajea a e eo oje oo 15 eaa. O 12 oeaa oo je aao o aa je ojeo oo 8 oeaa.[ ]