Вијести

30.РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СО НЕВЕСИЊЕ- НАЈАВА

25.10.2019 

 

 

ПРИЈЕДЛОГ

 

На основу члана 83. Пословника Скупштине општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ брoj 10/17)

 

С  А  З  И  В  А  М

 

30. редовну сједницу Скупштине општине Невесиње за дан 01.11.2019. године (петак) са почетком у 10  часова у Великој сали општине Невесиње

 

За сједницу предлажем сљедећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 

1.     Усвајање Записника са 29. редовне сједнице Скупштине општине Невесиње

 

2.     Приједлог Одлуке о додјели општинских признања поводом дана општине Невесиње

Извјестилац: Комисија за награде и признања

 

3.     Приједлог  Одлуке о измјени Одлуке о усвајању  буџета општине Невесиње за 2019. годину (Ребаланс буџета општине Невесиње за 2019. годину )

Извјестилац: Зорка Умићевић, начелник Одјељења за финансије

 

4.     Приједлог Одлуке о извршењу Ребаланса буџета општине Невесиње за 2019. године

Извјестилац: Зорка Умићевић, начелник Одјељења за финансије

 

5.     Приједлог Одлуке о усвајању Плана активности на реализацији препорука по Извјештају о обављеној  ревизији консолидованог финансијског извјештаја општине Невесиње за период од 01.01. до 31.12.2018. године

Извјестилац: Зорка Умићевић, начелник Одјељења за финансије

 

6.     Приједлог Одлуке   о начину и условима продаје индустријског објекта   на локалитету бившег «Војног логора»

Извјестилац: Миљан Ђурасовић, самостални стручни сарадник за просторно планирање и екологију

7.     Одлука о начину и условима јавне продаје неизграђеног грађевинског земљишта у

државној својини за изградњу помоћних објеката

Извјестилац: Миљан Ђурасовић, самостални стручни сарадник за просторно планирање и екологију

8.     Информација о стању  безбједности на подручју општине Невесиње за протекли период    2019.године

            Извјестилац: Славенко Лучић , командир  Полицијске станице Невесиње

 

9.     Извјештај Организационог одбора „Невесињске олимијаде 2019 „

Извјестилац: Зорка Умићевић, начелник Одјељења за финансије

 

10.  Одборничка питања

 

           

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                                             

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ  

Број: 01- 013- 108/19 

Датум:23.10.2019. године     

        ПРЕДСЈЕДНИК

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                                                        

   Момчило Вукотић,с.р.                                                                                                                                                                                 

 

 
[ Назад ]